Emniyet maske cezası konusunda yargıya direniyor: Keseriz

EGM, maske takmayan bir şahsa verilen cezanın usule aykırı olarak uygulandığını, cezanın mahkemece iptal edilmesine emsal oluşturmadığını duyurdu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kurallara aykırı eylemler nedeniyle güvenlik güçleri, cezai işlem uygulamaya devam ediyor.
Bu kapsamda vatandaşlara maske takmadıkları için uygulanan cezalar tartışmalara neden oldu ve iptal davaları açıldı.
EMSAL KARAR GÖRÜŞÜ
Açılan davalardan birinde Adana 5. Sulh Ceza Hakimliği, polislerin kestiği para cezasını geçersiz saydı. Mahkeme, polislerin sadece ihlele ilişkin tespit tutanağı tutabileceği hükmüne karar verdi.
Cezanın iptal edilmesi üzerine de mahkeme kararının emsal kabul edilebileceği öne sürüldü.
“USULEN YANLIŞ İŞLEM, EMSAL DEĞİL”
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bunun üzerine bir açıklama yayınlayarak, söz konusu kararın, usulen yanlış uygulanan bir işlem için alındığını, münferit bir olay olduğunu açıkladı.
Açıklamada, koronavirüs tedbirlerine uymayanlara verilen cezaların, ceza uygulanan şahsa verilmeden önce mülki amire onaylatılması gerektiği, söz konusu davaya konu olan işlemin ise mülki amire onaylatılmadan ceza uygulanan şahsa tebliğ edilip makbuz verildiği vurgulandı.
EGM’den yapılan açıklamanın tam metni:
“Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını engellemek amacıyla yetkili ve sorumlu makamlar tarafından bazı tedbirler alınmaktadır. Alınan bu tedbirlere aykırı davrananlar hakkında da mevzuata göre yetkililer tarafından idari yaptırımlar uygulanmaktadır.
Bazı vatandaşlarımız kendilerine uygulanan idari yaptırımların iptali yönünde yargı mercilerine başvurmuş ve yetkili mahkemelerce de bir kısım iptal kararları verilmiştir. Bu bağlamda 04 Temmuz 2020 tarihinde bazı basın yayın organlarında ‘Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesemez’ başlıklı haberler yer almış ve aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 22. Maddesinde sayılan ‘Kabahat dolayısıyla idarî yaptırım kararı vermeye ilgili kanunda açıkça gösterilen idarî kurul, makam veya kamu görevlileri yetkilidir.’ hükmü ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 294. Maddesinde sayılan ‘Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir.’ Hükmü doğrultusunda Koronavirüs’ün (Covid-19) Türkiye’de yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirlere aykırı davrananlara idari yaptırım uygulanması hususunda mahkeme tarafından iptal edilen habere konu karar incelendiğinde; idari yaptırım karar tutanağının mülki amire onaylatılması sonrasında kişiye tebliğ edilmesi gerekirken, tutanağın mülki amire onaylatılmadan ilgiliye tebliğ edilerek, teslim edildiği ve bu şekilde mahkemeye taşındığı anlaşılmıştır. Bu tür usül eksikliklerinin yapılmaması konusunda tüm personel uyarılmıştır.
Yapılan bu usul olarak yanlış işlem münferit bir işlem olup bağlayıcılık yönünden usule uygun diğer işlemleri kapsamamaktadır. Bu ve benzeri konularda polisin tutanak düzenleme yetkisi vardır. Bundan böyle de bu yetkisini kullanacaktır.
Türk Polis Teşkilatımız, Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yürüttüğü çalışmalarını yasal görev sınırları içerisindeki yetki ve sorumluluklarına bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Hakkında Editör

Taraf olmayan, habercilik yapan Ekointernet Haber, bağımsız özgür, tarafsız habercilik ilkesini benimsemiş olup, hakkın ve haklının yanında yer almayı ilke edinmiştir.

Göz Atmak İster misiniz?

Eyvah, eyvah aklıyorlar! MASAK: Örgüt yok, kara para yok, vergi kaçırma var

Dilan – Engin Polat çiftinin 909 sayfalık, merakla beklenen MASAK raporu açıklandı. Raporda, sahte fatura …

Bir yanıt yazın