Emekli gelir dağılımında eşitlik ve adalet istiyor

Bu Makaleyi Sesli Okuyun

ADANA- TÜED Yüreğir Şubesi Başkan adayı Gazeteci-Yazar Aziz Dağtekin, 4447 ve 5510 sayılı Kanunlarla yapılan değişikliklerle prim gün sayıları aynı olmasına rağmen emekliler arasında büyük bir gelir adaletsizliği yaşandığına dikkat çekerek, “Asgari emekli aylığı yeniden belirlenerek asgari ücret seviyesine yükseltilmelidir. Ayrıca emekliler olarak, emekli aylığı hesaplama sisteminde eşitlik, gelir dağılımında adalet istiyoruz.”  dedi.

1 Ekim 2008 sonrası dönemde ödenen prim kazanç tutarının asgari ücret seviyesinde olması durumunda, bağlanan emekli aylıklarında, bir önceki yıla göre düşüş gösterildiğini, sigortalı çalışma süresi arttıkça emekli aylığını artırmak gerekirken, emekli aylıklarında düşüş yaşandığını dile getiren TÜED Yüreğir Şube Başkan adayı Gazeteci-Yazar Aziz Dağtekin, “Bu hesaplama sistemi hem sosyal güvenliğin ilkeleriyle hem de eşitlik ilkesiyle çeliştiğinden derhal değiştirilmesi gerekmektedir. Eşitlik ilkesine aykırı olan taban emekli aylığı kavramı artık özelliğini kaybetmiştir. Emeklilikte gelir eşitsizliğine yol açan 1 Ocak 2000 itibariyle asgari emekli aylığı hesaplama kurallarının değiştirilmesiyle, 2000 sonrası asgari emekli aylığı bilinmez bir yöne gitmiştir. 2000 öncesi veya 2000 sonrası gibi bir milattın başlatılması hem hukuka hem de insan hak ve hürriyetlerine getirilen bir prangadır. Asgari emekli aylığı, emekli aylıkları bakımından asgari geçimi sağlayacak bir parametre olarak görülmediğinden dolayı 2000 öncesi dönemde asgari emekli aylığı, asgari ücretin altında kalmamış, emeklilerin korunması sosyal bir politika olarak benimsenmiştir. Ancak 4447 ve 5510 sayılı Kanunlarla yapılan değişikliklerle bu kural bozulmuştur. 2000 öncesi dönemde yüzde 70 olan asgari emekli aylığı oranı yüzde 35’e düşürülmüştür. Yapılan bu değişiklik, emekli aylıklarında keskin bir azalmaya neden olmuş ve Hükümet bu mağduriyeti gördüğünden, en az emekli aylığı ödemesi uygulamasını getirmiştir. Buna göre, 2019 yılında en 1.000 TL, 2020 yılında 1.500 TL. olarak en az emekli aylığı ödenmiştir. Gerçekçi bir asgari emekli aylığı sisteme kazandırmadan, emekli aylıklarının hesaplanması tartışmaları bitmeyecektir. Emekliyi iki kutba ayıran en düşük emekli aylığı yeniden belirlenmeli ve asgari ücret seviyesine yükseltilmelidir.” diye konuştu.

HAKSIZLIK ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

4447 sayılı kanunla gösterge sisteminin kaldırılmasıyla birlikte, 2000 sonrası dönemde emekli olanların emekli aylığı hesaplama sistemlerinde esaslı değişikliklere gidildiğini, emeklilik hukukuna bütünsel olarak bakıldığı zaman, sosyal güvenlik mevzuatında yapılan değişikliklerle, norm ve standart birliğinden giderek uzaklaşıldığını dile getiren  TÜED Yüreğir Şube Başkan adayı Gazeteci-Yazar Aziz Dağtekin, “Sosyal güvenlik sisteminin temel ilkesi, emekli olunan tarihlere bakılmaksızın prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları eşit olanların eşit aylık almasını öngörmektedir. Bu kurala göre değişiklikler yapılmadığından, emekliler arasında eşitlik ilkesinin sağlanamamış olması sebebiyle haksızlığa uğrayanların sayısı çığ gibi artmıştır. 2000 öncesi dönemdeki çalışmalar 506 sayılı Kanun, Ocak 2000/Eylül 2008 dönemindeki çalışmalar 4447, Ekim 2008 sonrası dönemdeki çalışmalar 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre üç ayrı kısmi aylık hesaplanmaktadır. Bu ikilem nedendir bilinmez. Sonuç itibariyle emekliler olarak, emekli aylığı hesaplama sisteminde eşitlik, gelir dağılımında adalet istiyoruz. Bu isteklerimiz hiçbir şart öne sürülmeden derhal yerine getirilmelidir.” diye sözlerine ekledi.

Hakkında Editör

Taraf olmayan, habercilik yapan Ekointernet Haber, bağımsız özgür, tarafsız habercilik ilkesini benimsemiş olup, hakkın ve haklının yanında yer almayı ilke edinmiştir.

Göz Atmak İster misiniz?

Rusya’dan etnik temizlik yalanına yalanlama: Karbağ’da sivillere hiçbir baskı yok

Bu Makaleyi Sesli Okuyun Karabağ’daki Rus Barış Gücü, Azerbaycanlıların Karabağ’daki sivil Ermeni nüfusa herhangi bir …

Bir cevap yazın