MHP Lideri Bahçeli’den flaş açıklamalar!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti teşkilatlarına seçim genelgesi gönderdi. Bahçeli, “Cumhur İttifakı küçük hesaplara tamah ve tevessül eden kaygan ve kaypak bir ortaklık değildir. Bütün teşkilatlarımız genelge hükümlerine aynen refakat ve riayet edeceklerdir” dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti teşkilatlarına seçim genelgesi gönderdi. Genelgede 2018 yılı değerlendirmesinde bulunan Bahçeli, ekonomik saldırılar, kur operasyonları, terör saldırıları, iç ve dış komplolar, mütecavir ülke ve bölgelerdeki kaos ortamının 2018’e adeta damgasını vurduğunu belirtti. Tüm bu olaylara karşı Türkiye’nin yeni bir hükümet sistemine Cumhur İttifakı’nın milli ahlakıyla, meşru adımlarıyla, müftehir çalışmalarıyla kavuştuğunu ifade eden Bahçeli, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletinin eşsiz karar ve kutlu iradesi olarak tecelli etmiştir. Bu yeni hükümet sisteminin harcını 7 Ağustos Yenikapı ruhu karmıştır.

Bu yeni hükümet sisteminin muhtevasını 16 Nisan halkoylaması kaydetmiştir. Bu yeni sistemin müstakbelini 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri tayin ve tespit etmiştir. Türkiye büyük bir dönüşümü başarmıştır. Bu itibarla 2018 yılı milli hafızalardan asla çıkmayacaktır. Cumhur İttifakı, Türkiye’yi gelecek bin yıllara taşıma hedefiyle temellenmiş, bekamızı muhafaza ve müdafaa azmiyle ahlaki ve hukuki varlığını temin ve tescil ettirmiştir. Bu ittifak sıradan bir birliktelik, çıkar merkezli bir oluşum, siyasi dürtülere teslim olmuş bir yapı, küçük hesaplara tamah ve tevessül eden kaygan ve kaypak bir ortaklık değildir. Özünde vatan sevgisi, Türk milletine mensubiyet şuuru bulunmaktadır. Cumhurun haysiyeti, Cumhuriyet’in hedefleri, milli ülkülerin hasret ve hevesleri Cumhur İttifakı’nın dokusuna ve doğasına tam manasıyla nüfuz etmiştir. Yolu zilletle kesişenler, yönü hezimete çevrilenler pek tabiidir ki Cumhur İttifakı’nı anlayamayacaklar, anlasalar bile itiraf ve ifade edemeyeceklerdir” dedi.

“50’nci yılını kutlayacak MHP zafere imza atacak”

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nde Türkiye’nin haklı umudu, havi ufku olarak sivrilen Cumhur İttifakı’nın 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nden yüz akıyla çıkmasının en öncelikli arzuları olduğunu vurgulayan Bahçeli, 8-9 Şubat tarihinde 50’nci yılını kutlayacak olan MHP’nin 31 Mart’ta Türk milletinin yeni bir demokrasi zaferine imza atacağına, yeni hükümet sistemini tam bir güvence altına alacağına yürekten inandığını kaydetti.

Bahçeli, “Bu seferki Mahalli İdareler Seçimleri, bugüne kadar yapılmış olanlardan her bakımdan farklıdır, kaldı ki derin anlamları ihata ve ihtiva etmektedir. Parti olarak 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’ne kaç belediye kazanırız, kaçını kaybederiz zaviyesinden bakmadığımız bellidir, bilinmektedir. Siyasi çetele tutmadığımız her türlü izahtan varestedir. Özellikle ve önemle söylemek isterim ki, 31 Mart 2019’da milli bekamızın sağlam ve sarsılmaz demokratik esaslara bağlanmasını, Türkiye’nin önünü kesebilecek sinsi kurgu ve kuşatmaların berhava edilmesini amaçlıyoruz. Daha da önemlisi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bir yol kazasına uğrayıp, bir badireye muhatap kalıp meşruiyetinin tartışmaya açılma riskinin milli irade vasıtasıyla bertarafını arıyor ve arzuluyoruz. Çünkü zillet ittifakına kan ve can veren siyasi partilerin 31 Mart’ı yeni hükümet sistemiyle hesaplaşmak için bir vesile, bu kapsamda Türkiye’in sistem ve rejim krizine düşmesi için bir vetire olarak değerlendirdiği çok açıktır. Böylesi bir durumun, yani zillet ittifakını şımartacak ve şuursuzca harekete geçirecek bir siyasi neticenin Türkiye’nin iflas ve izmihlali demek olduğunu şimdiden bilmek ve görmek lazımdır.

31 Mart 2019’da Cumhur İttifakı’nın başarısı Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümünün müstahkem müjdesi, gelecekteki milli huzur ve yükselişin muvaffakiyet ve muharrik gücü olacaktır. Cumhur İttifakı’nın surlarında gedik açmaya kim yelteniyorsa, bu ittifakın varlığı kim ya da kimlerin keyfini kaçırıyorsa onlar milli birlik ve kenetlenmenin muarızı; büyüyen, gelişen, kronik açmazlarından ve prangalarından kurtulan Türkiye’nin muhasımıdır. MHP bu anlayış ve kavrayışla 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri’ne hazırlanmaktadır. Mutlu millet ve kutlu hizmet gayesinin vatanın her yöresinde yeşerip yükselmesi, milli bekanın ve yeni hükümet sisteminin kökleşip hiçbir iç ve dış tazyikle hasar görmemesi emelimizdir, siyasi mücadelemizin mihenk taşıdır. Ortadoğu’nun kaynadığı, küresel ve bölgesel senaryoların her gün revize edildiği, emperyalist gerilimin tırmandığı, haritalarla oynanıp sınır aşan göçlerin ve terörle öç almaların tetiklendiği bir dönemde Türkiye muhakkak surette milli huzur ve sistemsel istikrara ulaşmalıdır.

Suriye’deki iç savaş ortamının mecburen uzayıp genişlemesi, buradaki kaosun sınırlarımızdan içeri girememesi sonucunda nispeten durulma ve durgunluk evresine geçmesi Türkiye’nin temkin, tedbir ve direnişiyle mümkün olmuştur. Türk milleti sınırlarının hemen dibinde kurulan zalim tuzağı zamanlama yanlışına düşmeden fark etmiş, öngörüyle göğüslemiş, milli bekanın gücüyle püskürtmeyi bilmiştir. Beşeriyetin bunalım kapanına sıkıştığı, bölgesel ve küresel hercümercin taban tuttuğu, siyasi ve ekonomik sorunların içinden çıkılmaz aşamalara geldiği bir dönemde Türkiye’nin iç bütünlüğünü koruyarak geliştirmesi, milli ve tarihi uzlaşmayla tek yürek olması hem nimet öte yandan mihnetleri def edecek mukavemettir” dedi.

“Bütün teşkilatlarımız genelge hükümlerine aynen refakat ve riayet edecekler”

MHP’nin 4 Mayıs 2018 tarihinde imza altına alınan Cumhur İttifakı protokolüne sadık ve bağlı olduğunu vurgulayan Bahçeli, 1 Kasım 2018’de Yüksek Seçim Kurulu’nun Mahalli İdareler Seçimleri’yle ilgili takvim ve kararının açıklanması üzerine parti teşkilatlarına 9 maddeden müteşekkil bir genelge gönderildiğini ancak genelgenin 6. maddesinde MHP’nin Mahalli İdareler Seçimleri’ne adıyla, amblemiyle her seçim çevresinde tek başına katılacağı belirtildiğini ve talimatlandırıldığını aktardı. Cumhur İttifakı’nın 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri için 30 büyükşehir belediyesi ve bunların alt belediyelerinde seçime girmek gayesiyle mutabakata varması nedeniyle genelgenin yeniden düzenlendiğini belirten Bahçeli, bütün teşkilatların düzenlenen genelge hükümlerine aynen refakat ve riayet etmeleri gerektiğini bildirdi. Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın değerli adaylarına ve MHP’yi temsilen seçime katılacak aziz dava arkadaşlarına başarılar dileyerek, “Cenab-ı Allah bizleri mahcup etmesin diyorum” temennisinde bulundu. Bahçeli’nin parti teşkilatlarına gönderdiği genelge şöyle:
“MHP ile AK Parti 30 büyükşehir belediyesi ile büyükşehir ilçe belediyelerinde Cumhur İttifakı’nın yapısına muvafık şekilde uzlaşmışlardır. 51 il belediyesi ile bunların ilçe belediyelerinde her parti kendi adayıyla seçime katılacaktır. Cumhur İttifakı doğrultusunda aday çıkarılmayan her seçim bölgesinde MHP’nin belediye meclis üyesi aday listesi hazırlanacak ve seçime girecektir. Konuyla ilgili gerekli hazırlık ve çalışmalar seri ve süratli şekilde yapılacaktır.

Cumhur İttifakı’nın mehabetini ve meşruiyetini gölgeleyecek açıklama, değerlendirme, yorum, yayın ve beyanatlardan kesinkes uzak durulacaktır. Cumhur İttifakı’nın siyasi birlikten ziyade ülke, millet, güvenlik ve tarihi çıkarlarımızı gözeten bir beka beraberliği olduğu unutulmayacaktır. Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı lazım gelen takibatı yapacak, gerekli tedbirleri gecikmeksizin alacaktır. Cumhur İttifakı adaylarının seçime katıldığı her seçim bölgesinde Adalet ve Kalkınma Partisi’yle eşgüdüm halinde ilişki ve irtibatlar kurulacak, siyasi ilkelerimiz dâhilinde ortak çalışmalar icra ve ifa edilecektir. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri’nin kampanya döneminde her türlü fitne-fesat akımına derhal karşı koyulacak, bilhassa sosyal medya vasıtasıyla tezvirat yaymaya, akıl bulandırmaya, karamsarlık aşılamaya çalışan hiç kimseye ne değer verilecek ne de itibar edilecektir.

MHP’yi karalamaya, siyasi tutumunu sulandırmaya, adaylarımızı yıpratmaya kasten teşebbüs edenler hakkında adli ve hukuki müracaatlar hızlı şekilde gerçekleştirilecektir. Bunun temininden de Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı sorumlu olacaktır. Hem MHP’nin hem de Cumhur İttifakı’nın başarısı için canla, başla, heyecanla çalışılacak, birlik ve beraberlik ruhu sahaya aynen yansıtılacaktır. 31 Mart 2019’da MHP’yi temsilen demokratik yarışa katılacak 51 il ve ilçe belediye başkan adayı başta olmak üzere belediye meclis adayları, il genel meclis adayları Cumhur İttifakı’nın saygınlığını zedeleyecek her türlü söz ve davranıştan kaçınacaklardır. 1 Kasım 2018 tarihli genelgenin 6. maddesi dışındaki tüm maddeleri aynen geçerliliğini muhafaza edecektir”

Hakkında Editör

Taraf olmayan, habercilik yapan Ekointernet Haber, bağımsız özgür, tarafsız habercilik ilkesini benimsemiş olup, hakkın ve haklının yanında yer almayı ilke edinmiştir.

Göz Atmak İster misiniz?

Başkomutan Erdoğan, Bahçeli ve Özel ile birlikte Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde!

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giden Erdoğan, …

Bir yanıt yazın