İslamiyet’i ortadan kaldırmak için İngilizlerin izlediği yol nedir?

Müstemlekeler Nezareti​: “Siyasi fırkaların ve spor kulüplerinin çoğalmasını sağlayacağız!..” 

Sual: İslamiyeti ortadan kaldırmak için İngilizlerin izlediği yol ne idi?

Cevap: Bir İngiliz casusu olan Hempher, hatıratında diyor ki:“Londra’daki Müstemlekeler Nezareti, Müslümanların kuvvetli noktalarını tahrip etmek için şu tavsiyelerde bulundu:

1- Müslümanların arasında, ırkçılık, milliyetçilik taassubunu körükleyecek ve onların dikkatlerini, İslamiyetten evvelki kahramanlıklarına çekeceksiniz.

Mısır’da Firavunluğu, İran’da Mecusiliği, Irak’ta Babilliliği, Osmanlılarda Attila ve Cengiz zamanını ihya edeceksiniz.

2- Şu dört şeyi, gizli ve aşikâr yaymak lazımdır:

-İçki, kumar,

-Zina

-Domuz eti

-spor kulüplerinin birbirleri ile kavgaları.

Bu işi yapmak için, İslam memleketlerinde yaşayan Hıristiyan, Yahudi, Mecusi ve diğer gayr-i müslimlerden azami derecede istifade etmek ve bu iş için çalışanlara Müstemlekeler Nezaretinin bütçesinden bol maaş bağlamak lazımdır.

Bunun için, siyasi fırkaların ve spor kulüplerinin çoğalmasını sağlayacağız. Partileri ve kulüpleri birbirlerine düşman yapacağız. Birbirleri ile uğraşacaklar, din kitabı okumaya, dinlerini öğrenmeye vakit bulamayacaklardır.

Avladığımız kimselere günlük gazete, dergi çıkartacağız. Gazetelerini, dergilerini, bol para ile, menfaatler ile besleyeceğiz. Satın aldığımız kimseleri, ‘kurtarıcı’, ‘kahraman’ gibi isimlerle medhettireceğiz.

İslam dinini ve ahkam-ı islamiyeye bağlı olan idarecileri kötületeceğiz. Din terbiyesinin kaynağı olan aile yuvalarını yok edeceğiz.

Bunun için, spor, güreş ismi altında, avret mahalleri, edeb yerleri açık kız ve oğlan resimleri neşrederek, gençleri fuhşa, livataya, cinsî sapıklığa sürükleyeceğiz.

İslam ahlakını bozunca, İslamiyeti yok etmek kolay olur.Çok cami yapacağız. Fakat, camilerde, hocaları değil, misyonerleri ve mezhepsizleri konuşturacağız.

‘İslam müziği’ ismi altında, çalgıları, şarkıları, radyoları camilere sokacağız. Camileri birer tuzak olarak kullanacağız.

Camilere giden ve kadınları örtünen devlet memurlarını ve subayları, casuslarımız tesbit edecek, bunlar, vazifelerinden uzaklaştırılacaklardır.

Ahkam-ı islamiyeye uyan gençler, üniversitelere alınmayacak, girmiş olanların diploma almaları engellenecektir. Sekreter, bu bilgileri gizli tutmamız için bize sıkı tembihte bulundu.”

Hakkında Editör

Taraf olmayan, habercilik yapan Ekointernet Haber, bağımsız özgür, tarafsız habercilik ilkesini benimsemiş olup, hakkın ve haklının yanında yer almayı ilke edinmiştir.

Göz Atmak İster misiniz?

O lisenin mezuniyetinde kılık kıyafet gerginliği!

Gebze’de bir lisede, okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreninde bazı kız öğrenciler, kıyafet yönetmeliğine uymayan kıyafetler …

Bir yanıt yazın